[Vkook] [Trans] Phép Màu

vkook

Tên gốc: Miracle (Tạm dịch: Phép Màu)
Tác giả: Sammara5
Link gốc
Thể loại: fluff, mpreg
Độ dài: 23 chương
Status: Completed
Translator: @blushing_babe

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Nghiêm cấm không đem ra khỏi wp này!

per

34 LINK WATTPAD ĐỘC NHẤT  34

619380a8c7yo5al4

Tóm tắt

Jungkook và Taehyung đã hẹn hò được 5 tháng và không ai biết ngoại trừ các thành viên trong BTS. Đáng lẽ nó phải được giữ bí mật. Nhưng, nếu như vì một lý do nào đó mà họ không thể giữ bí mật được nữa thì sao? Họ sẽ vượt qua những khó khăn và đối mặt với những vấn đề mà họ sắp gặp phải?

Họ sẽ đối phó bằng cách nào đây?

619380a8c7yo5al4

Lời tựa

Lời người dịch

Chương 1 ──♥── Chương 2

Chương 3 ──♥── Chương 4

Chương 5 ──♥── Chương 6

Chương 7 ──♥── Chương 8

Chương 9 ──♥── Chương 10

Chương 11 ──♥── Chương 12

Chương 13 ──♥── Chương 14

Chương 15 ──♥── Chương 16

Chương 17 ──♥── Chương 18

Chương 19 ──♥── Chương 20

Chương 21 ──♥── Chương 22

Chương kết

END

Advertisements