[Khải Nguyên] [Edit] Thỏ trắng bé nhỏ, trắng a trắng

29acd744ebf81a4c8b0d253fd52a6059242da6ad

Tên gốc: Tiểu bạch thỏ bạch hựa bạch

Tác giả: _only_S__

Thể loại: Manh, sủng, dưỡng thành văn, đã hoàn thành

Link: http://tieba.baidu.com/p/3062105767?see_lz=1&pn=3

Nguồn: Góc nhỏ nhỏ

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: lết~~

Tóm tắt

 Một câu chuyện vừa sủng vừa manh của thỏ nhỏ Nguyên nhi thu phục trái tim chủ nhân Vương Tuấn Khải 

201059_196074443_nijwcjtz

LINK WATTPAD

201059_196074443_nijwcjtz

Bản edit CHƯA được sự đồng ý của tác giả. Thỉnh đừng mang ra khỏi wp của mình !!!

Bản dịch không chắc chắn sẽ đúng nguyên văn 100% (khoảng 80%) => Mong mọi người bỏ qua, chém nhẹ tay, tội nghiệp mình a~~~~  :”>

201059_196074443_nijwcjtz

30 Chương 1: Một con thỏ không an phận 30 

Thượng ~ Hạ

30 Chương 2: Một con thỏ cao quý 30

Thượng ~ Hạ

30 Chương 3: Một con thỏ ngoan ngoãn 30

Thượng ~ Hạ

30 Chương 4: Một con thỏ thông minh 30

 Thượng ~ Hạ

30 Chương 5: Một con thỏ nổi tiếng 30

Thượng ~ Hạ

Chương 6: Thượng ~ Hạ

Chương 7: Thượng ~ Hạ

Chương 8: Thượng ~ Hạ

Chương 9: Thượng ~ Hạ

Chương 10: Thượng ~ Hạ

Chương 11: Thượng ~ Hạ