[Khải Nguyên] [Edit] Thỏ trắng bé nhỏ, trắng a trắng (hoàn)

29acd744ebf81a4c8b0d253fd52a6059242da6ad

Tên gốc: Tiểu bạch thỏ bạch hựa bạch

Tác giả: _only_S__

Thể loại: Manh, sủng, dưỡng thành văn, đã hoàn thành

Link: http://tieba.baidu.com/p/3062105767?see_lz=1&pn=3

Nguồn: Góc nhỏ nhỏ

Tình trạng bản gốc: hoàn

Tình trạng bản edit: hoàn

Tóm tắt

 Một câu chuyện vừa sủng vừa manh của thỏ nhỏ Nguyên nhi thu phục trái tim chủ nhân Vương Tuấn Khải 

201059_196074443_nijwcjtz

LINK WATTPAD

201059_196074443_nijwcjtz

Bản edit CHƯA được sự đồng ý của tác giả. Thỉnh đừng mang ra khỏi wp của mình !!!

Bản dịch không chắc chắn sẽ đúng nguyên văn 100% (khoảng 80%) => Mong mọi người bỏ qua, chém nhẹ tay, tội nghiệp mình a~~~~  :”>

201059_196074443_nijwcjtz

30 Chương 1: Một con thỏ không an phận 30 

Thượng ~ Hạ

30 Chương 2: Một con thỏ cao quý 30

Thượng ~ Hạ

30 Chương 3: Một con thỏ ngoan ngoãn 30

Thượng ~ Hạ

30 Chương 4: Một con thỏ thông minh 30

 Thượng ~ Hạ

30 Chương 5: Một con thỏ nổi tiếng 30

Thượng ~ Hạ

30 Chương 6: Một con thỏ gây họa 30

Thượng ~ Hạ

 30Chương 7: Một con thỏ nóng nảy 30

Thượng ~ Hạ

30 Chương 8: Một con thỏ hiện nguyên hình 30

Thượng ~ Hạ

30 Phiên Ngoại 1 30

30 Chương 9: Một con thỏ bí ẩn 30

Thượng ~ Hạ

30 Chương 10: Một con thỏ “có bệnh” 30

Thượng ~ Hạ

30 Phiên Ngoại 2 30

30 Phiên ngoại 3 + 5: Phỏng vấn Khải Nguyên 30

Part 1 ~ Part 2

30 Phiên ngoại 4 30

30 Chương 11: Một con thỏ hạnh phúc 30

Thượng ~ Hạ

END

Dưới đây là đoản mình tư viết dựa trên truyện.

KHÔNG PHẢI DO TÁC GIẢ VIẾT!

30 Bonus: Một con thỏ nghịch dại 30

Advertisements