[Khải Nguyên] [Chuyển ver] Just So You Know (hoàn)

Tác giả: Jung Min Hyun (yunjaeluv)

Chuyển ver: Blushing_Babe

Pairing: Khải Nguyên, Tỉ Hoành (còn có thể phát sinh thêm trong quá trình viết)

Thể loại: hỗn hợp

Rating: NC – 17

Tóm tắt:

Just so you know

This feelings taking control

Of me and i can’t help it

I wont sit around

I can’t let him win now

Though you should know

I’ve tried my best to let go of you

But i don’t want to

I just gotta say it all before you go

Just so you know

(Just so you know – Jesse McCartney)

Lưu ý: truyện theo khuôn mẫu seme già, uke trẻ; đàn ông lấy nhau, sinh con là chuyện bình thường. Cảnh báo trước khi đọc fic nhé.

Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả

Mình cũng có up trên wattpad, dành cho những ai không tiện lên wifi ^^ Đây cũng là bản độc quyền, duy nhất nên thỉnh mọi người đừng đem đi lung tung. Nếu mình phát hiện ra trường hợp trên hoặc tác giả phàn nàn thì mình sẽ XOÁ ngay lập tức

~> LINK

160504Barres_divers__20_

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3

Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6

Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9

Chương 10 ~ Chương 11 ~ Chương 12

Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18

Chương 19 ~ Chương 20 ~ Chương 21

 Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24

Chương 25 ~ Chương 26 ~ Chương 27

 Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30

 Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33

 Chương 34 ~ Chương 35 ~ Chương 36

Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39

Chương 40 ~ Chương 41 ~ Chương 42

Chương 43 ~ Chương 44 ~ Chương 45

Chương 46

Extra 1 ~ Extra 2 (1) (2)

END

Advertisements