DBSK

dbsk

DBSK will come back

Vâng, DBSK là thần tượng của mình, cũng là niềm tự hào của mình. Mọi người chắc khỏi nói cũng biết DBSK là ai (google quá nhiều). Tuy nhiên là mình ONLY SUPPORT 5MEMBERS. 

Bởi vậy đây cũng là nơi chình “tự kỉ” thông qua các bài viết a~~~~~~~~~

Bạn nào là Cassiopeia như mình thì kết bạn nha !!!!

1

Yunho's quote

1

~~~ Có DBSK là sẽ có Cassiopeia … Có Cassiopeia là sẽ có DBSK ~~~

1

Một số lời khen của các nhóm nhạc k-pop khác dành cho DBSK

From JYJ

 27/4/2013 ~ 8 năm và hơn thế nữa 

#28thYoochunDay

#Happy6thYunjae ~ 10/6/2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s