[CheolHan] [Chuyển Ver] Vì Ai Mà Yêu

Cheolhan 1

Author: 装豆花到胃里
Translator: QT ca ca
Editor: Jlie
Cp: CheolHan, JunHao
Thể loại: Humor, fluff, romance, drama, school life
Rating: Pg13 – NC 17
Độ dài: 60 chương
Chuyển ver: @blushing_babe.

19

Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor. Thỉnh không mang bản chuyển ver ra khỏi wp!

Mọi người vào trang ✩ Password ✩ để lấy pass.

19

Chương 1

Chương 2 ♥ Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19

Chương 20Chương 21 ♥ Chương 22

Chương 23 ♥ Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27 ♥ Chương 28

Chương 29Chương 30Chương 31

Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35

Chương 36Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44

Chương 45Chương 46Chương 47

Chương 48Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52 ♥ Chương 53

Chương 54 ♥ Chương 55 ♥ Chương 56

Chương 57 ♥ Chương 58 ♥ Chương 59 ♥ Chương 60

Advertisements