[Made By Me] GOT7’s QuotePic

Hình được design bởi Hú Subteam

Bạn nào mượn ảnh vui lòng ghi rõ nguồndẫn link đầy đủ

HÌnh được post duy nhất ở WordPress

Hình được design bởi 1 đứa nghiệp dư, thỉnh đừng ném đá ^^

All right reserved

Cập nhật vào 8/9/2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s