Thỏ trắng bé nhỏ – Chương 6 (hạ)

Chương 6: Một con thỏ gây họa

Hạ

Đang lúc Đại Nguyên cảm thấy bộ dạng tròn vo của mình lúc này nhất định rất kích thích, lại nhớ đến khuôn mặt đáng sợ của Vương Tuấn Khải, không tự chủ đánh cái rùng mình, co co cổ.

Read More »

Advertisements