[Photoshop] Các Brush yêu thích

Dành cho photoshop

Brush chọn lọc, phù hợp với gu của bạn

Tất cả do sưu tầm để dành, không phải của bản thân

60618-tk17

Bird Brush ~> 12

Previa

Brush ngăn dòng ~> LINK

0

Brush ngăn dòng ~> LINK

dividers_3_by_spiritsighs_stock

Fairy Brush ~> LINK

pixie___fairy_photoshop_and_gimp_brushes_by_redheadstock-duo2nu

Brush tóc ~> LINK

hair_brushes_set_1_by_falln_stock

Brush hoạ tiết ~> LINK

Filigree

Brush hoạ tiết ~> LINK

icon_ornaments_by_daughterofsnape

Brush music ~> LINK

music_photoshop_and_gimp_brushes_by_redheadstock-dm8ama

Brush Magical Girl Transformations ~> LINK

magical_girl_transformation_brush_set_by_nelaneqi-d4wi7i4

Brush hoa ~> LINK

deco_flowers_photoshop_brushes_by_coby17

Brush vương miện công chúa ~> LINK

princess_things_brushes_set_by_falln_stock

Brush handwriting script ~> LINK

gimp_handwriting_brushes_by_project_gimpbc

Brush kanji ~> LINK

Bao gồm các từ: beauty, courage, dangerous, eternity, good luck, happiness, health, honor, love, peace, serene, truth, wealth, wisdom,…

kanji_photoshop_and_gimp_brushes_by_redheadstock-dmme7o

 Cập nhật ngày 6/3/2016

Advertisements