Cute Stories [p1]

Mình rất thích những thể loại này, đọc nhẹ nhàng và ấm áp, thích hợp cho việc “bồi đắp” nước mắt sau khi đọc ngược văn ^^~

Do mình sưu tầm

972060Barres_etoiles__42_

Mẩu 1

updscreenshotapp18_1

~~~~~

Mẩu 2

updscreenshotapp16

~~~~~

Mẩu 3

updscreenshotapp14

~~~~~

Mẩu 4

updscreenshotapp15

~~~~~

Mẩu 5

updscreenshotapp11

~~~~~

Mẩu 6

updscreenshotapp10

~~~~~

Mẩu 7

updscreenshotapp22

~~~~~

Mẩu 8

updscreenshotapp23

~~~~~

Mẩu 9

updscreenshotapp26

~~~~~

Mẩu 10

updscreenshotapp28

~~~~~

Mẫu 11

updscreenshotapp27

~~~~~

Mẫu 12

updscreenshotapp25

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s